Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Småbarnsprodukter

Småbarnsprodukter

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Det er en rekke kjemiske stoffer vi vet kan være skadelige, og disse er strengt regulert i forbrukerprodukter, spesielt i produkter til barn. Mange produkter kan likevel inneholde helse- og miljøfarlige stoffer – også småbarnsprodukter.

Barn har små kropper, og kan få i seg mer av stoffene i forhold til kroppsvekten, sammenlignet med voksne. Barn er mer sårbare for påvirkning fra kjemiske stoffer enn voksne. De små kroppene vokser raskt, og mange organer er fremdeles under utvikling. De putter både ting og hender som har utforsket verden med, i munnen.

Her er noen råd og tips når du skal handle inn produkter til barna:

  • Velg miljømerket der det er mulig.
  • Kjøp produkter spesielt beregnet på barn der det er tilgjengelig.
  • Vask nye klær og tekstiler før bruk slik at du reduserer mengden av eventuelle gjenværende helseskadelige stoffer.
  • Unngå å kjøpe produkter som lukter sterkt av parfyme eller kjemikalier.
  • Vær restriktiv med produkter som er tilsatt antibakterielle midler som kan føre til antibiotikaresistente bakterier.

Andre som skriver om dette

Miljøstyrelsen i Danmark: Tips om pleiemidler til barn