Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Tøyvaskemidler – tøymyknere

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Det finnes mange ulike produkter som brukes i forbindelse med vask av tekstiler. Det er tøyvaskemidler i form av pulver eller flytende vaskemidler, tøymyknere (skyllemidler) og flekkfjernere. Noen av produktene kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.

Felles for disse produktene, er at de slippes ut i avløpsvannet. Dermed kan farlige stoffer ende opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Enkelte produkter kan inneholde verstingstoffer som D4 og D5 (siloksan) og triklosan – stoffer som hoper seg opp og lagres i naturen. 

I tillegg kan produktene inneholde andre uønskede stoffer som parfyme- eller luktstoffer som kan virke allergifremkallende eller irriterende. Tøyvaskemidler og flekkfjernere kan inneholde borater (blekemidler) som kan skade fosteret, evnen til å få barn og dessuten livet i vann. Produktene kan også inneholde andre bakteriedrepende stoffer (enn triklosan) som kan føre til at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

Tidligere ble tungt nedbrytbare kationiske tensider mye brukt i mykningsmidler. Det er i dag forbudt å bruke tensider som ikke er lett nedbrytbare i miljøet. Dette er strengt regulert i hele EU/EØS-området.

Skal oppgi innholdet

Norske produsenter og importører har ansvar for at merkingen av produktene og sikkerhetsdatabladene er på norsk. De har også plikt til å legge ut informasjon om hva produktet inneholder på et eget nettsted, og adressen til nettstedet skal stå på emballasjen. I tillegg skal emballasjen merkes med opplysninger om innhold av visse kjemikalier.

Vask med minst mulig kjemikalier

Det beste for både helsa og miljøet er å bruke minst mulig kjemikalier når du vasker. Følg veiledningen på emballasjen når du doserer vaskemiddelet, og bruk ikke mer tøyvaskemiddel enn du trenger.

Generelt mener vi det er unødvendig å bruke tøymykner. Tøymyknere tilsettes i skyllevannet og vil føre til at det blir rester av kjemikalier og parfymestoffer i tøyet. Det finnes imidlertid noen utsatte grupper som på bakgrunn av hudsykdom, er nødt til å redusere den mekaniske irritasjonen fra klærne sine. I disse tilfellene er tøymyknere anbefalt av Astma- og Allergiforbundet (NAAF), et godt valg.

Svanen og Blomsten

Tøyvaskemidler og flekkfjernere med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Tekstilvaskemidler

Det finnes ikke svane- eller blomstmerkede tøymyknere.

Faremerking av vaskemidler

Vaskemidler skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.