Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Bilpleie – båtpleie

Foto: Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet

Foto: Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet

 

Det finnes en lang rekke produkter som er beregnet til stell og vedlikehold av biler og båter. Enkelte produkter kan inneholde stoffer som kan skade helse og miljø.

I tillegg til verstingstoffene PFOS, PFOA og siloksaner (D4 og D5), kan produktene inneholde parfyme som kan virke allergifremkallende.

Tidligere ble tungt nedbrytbare kationiske tensider mye brukt i bil- og båtpleieprodukter. Det er i dag forbudt å bruke tensider som ikke er lett nedbrytbare i miljøet. Dette er strengt regulert i hele EU/EØS-området.

Svanen og Blomsten

Bil- og båtpleieprodukter med miljømerkene Svanen og Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Annet bil- eller båtpleiemiddel

Rengjørings- og avfettingsmidler

Spylervæske

Voks og polish

 

 

Faremerking av bil- og båtpleieprodukter

Bil- og båtpleieprodukter skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Miljøvennlig bilvask

Skitten fra bilen inneholder miljøgifter, og mange av stoffene i bilpleiemidler er giftige og tungt nedbrytbare i naturen. Derfor anbefaler Miljødirektoratet at du vasker bilen på bensinstasjon eller selvvaskeanlegg og bruker produkter med miljømerket Svanen. 

Miljøvennleg båtpuss

Sommaren nærmar seg, og båtfolket gleder seg til ein ny sesong på vatnet. Miljødirektoratet ber båteigarane om å tenkje på miljøet når dei gjer båten klar for sesongen. 

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.