Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Det finnes et stort antall produkter beregnet på rengjøring og vedlikehold av alt fra hus og hjem til biler og båter, og det årlige forbruket av slike produkter er stort. Mange av disse produktene inneholder stoffer som er skadelige for helsen eller miljøet.

Rengjørings- og vedlikeholdsmidler brukes slik at de ender opp i avløpsvannet og enten slippes direkte ut i miljøet eller de havner i slammet i kloakkrenseanlegg.

Ved å velge miljømerkede produkter sikrer vi oss bruk av produkter som gir en minst mulig belastning på helse og miljø. I mange tilfeller er det også mulig å gjøre rent uten bruk av kjemikalier.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.