Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Vinduer – ytterdører

Foto: Anne Sofie Gjestrum

Foto: Anne Sofie Gjestrum

 
Vinduer og ytterdører kan inneholde mange av verstingstoffene.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis produktet ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Produkter med PCB, klorparafiner, KFK og HKFK

Vær spesielt oppmerksom på at noen isolerglassruter inneholder den forbudte miljøgiften PCB eller kan inneholde mellomkjedete klorparafiner (MCCP), og at isolerte leddporter til garasjer kan inneholde de forbudte ozonnedbrytende gassene klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK). Disse produktene skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall når de skiftes ut.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede vinduer og ytterdører tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet. 

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Vinduer og dører, skal du kan levere til kommunalt mottak.

Isolerglassvinduer og ytterdører med isolerglass som er produsert i Norge før 1975, skal du levere inn som farlig avfall, fordi de inneholder det helse- og miljøfarlige stoffet PCB. Dersom vinduene er produsert i utlandet, skal de leveres som farlig avfall dersom de er produsert før 1980.

Det er gratis å levere slike vinduer, og det finnes en egen returordning: ruteretur.no.

Leddporter av metall, som er produsert før 2003 og som inneholder isolerskum (polyuretanskum), skal leveres som farlig avfall, fordi skummet inneholder miljøskadelige blåsemidler som kan ødelegge ozonlaget (for eksempel KFK).

Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.