Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Vinduer – ytterdører

Foto: Anne Sofie Gjestrum

Foto: Anne Sofie Gjestrum

 
Vinduer og ytterdører kan inneholde mange av verstingstoffene.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis produktet ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Produkter med PCB, klorparafiner, KFK og HKFK

Vær spesielt oppmerksom på at noen isolerglassruter inneholder den forbudte miljøgiften PCB eller kan inneholde mellomkjedete klorparafiner (MCCP), og at isolerte leddporter til garasjer kan inneholde de forbudte ozonnedbrytende gassene klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK). Disse produktene skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall når de skiftes ut.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede vinduer og ytterdører tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet. 

Balkongdør

Vindu

Ytterdør

 

 

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.