Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Sparkel – fugemasse – fugeskum

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Sparkel, fugemasse og fugeskum kan innehalde helse- og miljøfarlege stoff.

I tillegg til verstingstoffa kan ein finne organiske løysemiddel (VOC) og dei allergifremkallande stoffa formaldehyd, isocyanat og isothiazolinonsambindingar (konserveringsmiddel som blant anna er marknadsført under handelsnamnet katon). Når organiske løysemiddel fordampar, kan dei føre til kroniske skadar på helse og miljø ved gjenteke bruk.

Sparkel, fugemasse og fugeskum i ferdige produkt

Sparkel, fugemasse og fugeskum som du kjøper i butikken, inneheld vanlegvis færre verstingstoff enn tilsvarande produkt som blir brukte av profesjonelle. Men sparkel, fugemasse og fugeskum i ferdige produkt kan likevel innehalde verstingstoff som ikkje finst i sparkelen, fugemassen og fugeskummet i butikken.

Alternativer

Eit alternativ til å tette med kjemikal, er å bruke mineralull.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerket sparkel tar hensyn både til helse og miljø ved at den inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Faremerking av sparkel, fugemasse og fugeskum

Sparkel, fugemasse og fugeskum skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.