Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Maling – beis – lakk

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Maling, beis og lakk kan inneholde stoffer som kan være skadelig for helse og miljø. Dette gjelder både i flytende form og som herdet på forskjellige produkter.

I maling kan man finne verstingstoffene bisfenol A, blyforbindelser, ftalat (DEHP), kadmium, klorparafiner, kromforbindelser, oktyl-/nonylfenoler og siloksan (D4 og D5).

Andre helse- og miljøfarlige stoffer som brukes i maling i dag, er flyktige organiske løsemidler (VOC) og allergifremkallende stoffer som formaldehyd, isocyanater og isothiazoliner (også kjent som katon). Maling som skal brukes utendørs, er også ofte tilsatt sopp- og mugghindrende midler (biocider som kvartære ammoniumforbindelser). Lateksmaling kan inneholde nitrosaminer.

Vannbasert kontra oljebasert

Maling og lakk deles gjerne inn i to hovedgrupper: vannbasert og oljebasert. I oljebasert maling er farge og fyllstoff blandet med organiske løsemidler, og tradisjonelt har det meste av dette vært flyktige organiske løsemidler (VOC).  Kravet til lavt VOC-innhold har ført til at det har blitt vanlig med vannbaserte produkter. Men også vannbaserte produkter inneholder noe VOC.

Vannbaserte produkter er generelt mer miljøvennlige enn oljebaserte. Men også vannbaserte produkter kan inneholde stoffer som virker irriterende på blant annet hud, øyne og luftveier, spesielt for personer som er sensitive. Derfor er det viktig å unngå hudkontakt og lufte godt også når man bruker vannbaserte produkter.

Ferdigmalte produkter

Ferdigmalte, -beisede eller -lakkerte produkter som er produsert for eksempel i Asia eller Nord-Amerika, kan inneholde stoffer som ikke er tillatt å bruke i Norge og Europa. Maling på gamle bygninger og produkter kan dessuten inneholde stoffer som var tillatt å bruke i Norge tidligere, men som i dag er forbudte, for eksempel PCB, blyforbindelser og kortkjedede klorparafiner.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede produkter til overflatebehandling tar hensyn både til miljø og helse ved at de inneholder mindre helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Utendørs maling

Innendørs maling og lakk

Utendørs lakk og beis

Innendørs beis

Det kan finnes blomstmerkede produkter som har fått lisensen sin i utlandet. Disse vil dessverre ikke komme opp i denne listen.

 

Faremerking av maling, beis og lakk

Maling, lakk, olje og beis skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Tips for reingjering av målarkosten

Bruk white-spiriten om igjen: Det er både enkelt, billig og miljøvennleg.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.