Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Madrasser (senger)

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med madrasser mener vi også overmadrasser, kontinentalmadrasser og rammemadrasser. Madrasser kan inneholde flere av verstingstoffene.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Allergiframkallende stoffer

I tillegg til verstingstoffene, kan madrasser laget av skumplast (med polyuretan(PUR)) inneholde aminer som kan føre til allergiske reaksjoner. Skumgummimadrasser som er laget av latex, kan også gi allergiske reaksjoner. I alle tilfeller bør madrasser av skumplast og skumgummi luftes godt før de tas i bruk, spesielt til små barn. Men det finnes gode alternativer.

 

Svanen, Blomsten og GOTS

Svane- og blomstmerkede madrasser tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergiframkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.
 

Madrasser som er merket med GOTS (Global Organic Textile Standard) består av økologiske fibre, og det stilles også strenge krav til hvilke kjemiske stoffer som kan benyttes under framstillingen. GOTS-merket er det nærmeste man kommer en verdensstandard for økologiske tekstiler.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Kasserte madrasser, skal du levere til kommunalt mottak. Det finnes forskjellige ordninger for innlevering av denne type kasserte produkter i de ulike kommunene.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.