Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Isolasjon

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Importert XPS (xtrudert polystyren) til for eksempel grunnmurselementer, våtromselementer og utendørs isolasjon, og EPS (ekspandert polystyren) til isolasjon i vegg og tak, kan inneholde verstingstoffene bromerte flammehemmere (HBCDD).

De fleste norske produsentene benytter ikke dette stoffet i produktene sine. Det er ikke nødvendig å bruke bromerte flammehemmere for å oppfylle kravene i det norske byggeregelverket.

I tillegg kan man finne det kreftfremkallende stoffet asbest i isolasjon som er produsert før 1980.

Farlig avfall

Isolasjon med bromerte flammehemmere og asbest er farlig avfall.

 

Se produktsiden om sparkel, fugemasse og fugeskum for andre isolasjonsmaterialer med farlige stoffer.

 

 

Per i dag finnes det ikke Svane- eller Blomstmerket isolasjon.

Et alternativ kan være å bruke mineralull.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.