Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Innredning

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med innreiing meiner vi kjøkken-, baderoms- og garderobeinnreiing. Slik innreiing kan innehalde mange av verstingstoffa.

Desse stoffa vil i liten grad leke ut frå produktet under bruk, men kan sleppe ut i miljøet ved produksjon eller dersom ikkje produktet blir levert til forsvarleg avfallsbehandling etter bruk.

Allergiframkallande stoff

I tillegg til verstingstoffa, kan ein også finne det allergifremkallande stoffet formaldehyd i enkelte av platene som produkta er laga av.

Svana og Blomen

Svane- og blomemerka innreiingar tek omsyn både til helse og miljø ved at dei inneheld minst mogeleg helse- og miljøskadelege stoff, gir mindre farleg avfall og blir produsert med minst mogeleg utslepp av farlege stoff og klimagassar. Svane- og blomemerkea produkt tilfredsstiller også strengje krav til funksjonalitet.

Avløpsfritt toalett

Baderomsinnredning

Kjøkkeninnredning

 

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.