Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Gulv – tapet

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Gulv og tapeter kan inneholde mange verstingstoffer.

Gulv

Vinylgulv kan inneholde verstingstoffene ftalater, bly og arsen. Gulvbelegg av PVC kan inneholde det helse- og miljøskadelige stoffet TCEP, og bisfenol A kan forekomme i importert gulvbelegg av PVC. Gulvbelegg (for eksempel linoleumsfliser) produsert før 1980 kan også inneholde det kreftfremkallende stoffet asbest.

Tapeter

Tapeter som for eksempel vinyltapet, våtromstapet og glassfiberstrie, kan inneholde verstingstoffene bromerte flammehemmere, ftalater, bly, arsen og klorparafiner.

Svanen og Blomsten

Det finnes mange miljømerkede alternativer på markedet. Svane- og blomstmerkede gulvbelegg og tapeter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Heltregulv

Laminatgulv

Linoleum

Parkett

Tekstilgulv og tepper

 

 

Per i dag finnes det ikke Svane- eller blomstmerkede produkter for veggbelegg (tapet og strie).

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.