Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Bygningsplater

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med bygningsplater mener vi blant annet sponplater, gipsplater, trefiberplater, akustikkplater og plater til våtrom. Platene kan inneholde mange av verstingstoffene.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

I tillegg til verstingstoffene, kan man finne det allergifremkallende stoffet formaldehyd i enkelte av platene, og det kreftfremkallende stoffet asbest i noen av platene fra før 1980.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede bygningsplater tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Bygningsplater som er produsert før 1980, kan inneholde det kreftfremkallende stoffet asbest. Innvendig ble slike plater gjerne brukt som brannskillevegger, vindsperre inne i vegger og akustiske himlinger. Utvendig ble de gjerne brukt som veggplater og taksten/takplater. Produktnavn som Eternitt, Internit, Asbestolux og Pernit forteller at platene inneholder / kan inneholde asbest.

På grunn av farene ved å utsette seg for asbeststøv, bør asbestholdig materiale fjernes av fagfolk som har riktig verktøy og verneutstyr for den type arbeid. Bygningsplater med asbest skal du levere inn som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Andre bygningsplater kan du levere til kommunalt mottak eller privat avfallsaktør. 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.