Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Bygningsplater

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med bygningsplater mener vi blant annet sponplater, gipsplater, trefiberplater, akustikkplater og plater til våtrom. Platene kan inneholde mange av verstingstoffene.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

I tillegg til verstingstoffene, kan man finne det allergifremkallende stoffet formaldehyd i enkelte av platene, og det kreftfremkallende stoffet asbest i noen av platene fra før 1980.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede bygningsplater tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Akustikkplater

Andre bygningsplater

Gipsplater

Sponplater

Trefiberplater

 

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.