Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Bygging, oppussing og interiør

Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet

Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet

 
Mange byggevarer og interiørprodukter kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. De kan skade helsen din ved bruk, eller miljøet når produktene ender som avfall. Det finnes mange gode alternativer du kan bruke.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.