Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Hobby (barn)

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Hobbyprodukter kan inneholde mange farlige stoffer. Kjøp derfor hobbyprodukter spesielt beregnet for barn, der reglene for innhold er strengere.

Dette gjelder produkter som Plastilina/modellervoks, perler, maling, lim, fargestifter, tusjer, modellbyggesett og støpesett. Slike produkter skal være godt merket, og det er viktig å følge bruksanvisningen.

Kjøp hobbyprodukter spesielt beregnet for barn og bruk vannbaserte produkter der det er mulig. Unngå at barna tegner og maler på huden, og ikke la dem suge på produktene.

Modellbyggesett

Produkter som brukes til modellbyggesett, kan inneholde løsemidler. Når organiske løsemidler fordamper, kan de føre til kroniske skader på helse og miljø.

Tusjer/fargestifter

Det er funnet tusjer med det kreftfremkallende løsemiddelet benzen på markedet. Dette er forbudt.

Det er også funnet fargestifter for oljepastell, som inneholdt ulovlige mengder bly og krom i de grønne, gule og oransje fargene. Dersom barna får i seg disse fargene, får de først og fremst vondt i magen. Inntak av store mengder, kan påvirke utviklingen av nervesystemet. Risikoen for dette ansees imidlertid som liten.

Unngå ovnsherdende modellervoks

Ovnsherdende modellervoks inneholder en rekke problematiske stoffer, blant annet ftalater som lekker ut ved herding og ved at barna suger på figurene. Trolldeig (1 del salt, 2 deler hvetemel, 1 del vann og 1 ss matolje) er et godt alternativ.

Fingermaling

Fingermaling kan utgjøre en annen type risiko for barn sammenlignet med andre typer leker og hobbyprodukter, både fordi fingermaling ofte brukes av småbarn, og fordi hendene/fingrene brukes direkte i malingen. Derfor er det egne regler for hva som er tillatt i fingermaling.

Det er ikke lov å tilsette lukt- eller smaksstoffer som gjør det fristende for barn å spise malingen. Kjøp derfor ikke fingermaling som lukter godt eller er pakket i beholdere som gjør at det kan forveksles med noe spiselig. Det er påbudt å tilsette et bitterstoff i malingen, for å forhindre at barnet får i seg så lite som mulig dersom det putter fingrene i munnen mens det maler.

Fingermaling kan inneholde konserveringsmidler som kan være allergifremkallende (for eksempel isotiazoliner/katon) eller hormonforstyrrende stoffer (for eksempel noen parabener). Både bitterstoff og konserveringsmiddel skal angis på pakningen.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede produkter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Verstingstoffer i disse produktene:

Verstingstoffer skal i utgangspunktet ikke forekomme i hobbyprodukter til barn, men man har blant annet eksempler på produkter som har inneholdt bly, krom og ftalater.

Det viktigste er å lese bruksanvisningen og sørge for at de voksne passer på.

Faremerking av hobbyartikler

Hobbyartikler (som for eksempel lakk og lim) skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Unngå desse produkta

Myndigheitene finn jamleg produkt både i Noreg og andre land, som inneheld ulovlege mengder farlege stoff.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.