Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Leketøy generelt

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Leker i norske butikker skal i utgangspunktet være trygge å kjøpe. Likevel hender det at hender det at leker inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer.

Regelverket er strengt, og Miljødirektoratet foretar jevnlige kontroller for å sjekke om lekene overholder kravene slik at leker i norske butikker skal være trygge å kjøpe. Disse kontrollene er bare stikkprøver, så dessverre hender det at leker likevel inneholder stoffer som kan føre til helse- eller miljøskade.

Kan inneholde farlige stoffer

De fleste leker produseres i Asia til et marked med stor konkurranse. Ikke alle produsentene er like seriøse eller har like god kontroll med råvarene.

  • Treleker kan inneholde tungmetaller, og nye leker laget av limte treprodukter kan inneholde det allergifremkallende stoffet formaldehyd.
  • Tekstiler kan inneholde azofargestoffer som er forbudt i tekstiler eller for høyt innholdt av formaldehyd. Karnevalsmasker og myke plastdeler og plasttrykk i karnevalstøy kan inne holde ftalater.
  • Verstingstoffene krom og bly kan forekomme i leker av metall og tre, hovedsakelig i malingen og lakken.
  • Myke plastleker og andre plastprodukter til barn kan inneholde helseskadelige ftalater, tungmetaller og verstingstoffene TCEP (tris(2-kloretyl)fosfat) og bisfenol A. Myke plastleker kan dessuten lekke klorparafiner, løsemidler eller andre helseskadelige stoffer.
  • Leker med svart gummi eller svart lakk, kan inneholde PAH (polyaromatiske hydrokarboner).

Les mer om hva ulike typer leker kan inneholde av farlige stoffer.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede leker tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede leker tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Verstingstoffer i disse produktene:

Verstingstoffene skal ikke forekomme i leker, men det er likevel funnet noen:

Andre stoffer du bør være obs på:

Andre som skriver om dette:

Når leken er god …

Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne. Derfor bør du ta ekstra hensyn når du kjøper ting til barna.

Unngå desse produkta

Myndigheitene finn jamleg produkt både i Noreg og andre land, som inneheld ulovlege mengder farlege stoff.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.