Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Elektriske og elektroniske leker

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
De elektriske eller elektroniske delene i leker kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, for eksempel verstingstoffene bly og bromerte flammehemmere i kretskort.

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

EE-avfall

Derfor er det viktig at elektriske og elektroniske leker ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men leveres inn som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall).

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede elektriske og elektroniske leker.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.