Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Tannkrem

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Noen tannkremer er tilsatt bakteriehemmende stoffer uten at de har nevneverdig effekt mot hull og tannkjøttbetennelse.

Verstingstoffet triklosan har en bakteriehemmende effekt, men bruken er omdiskutert. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker forbud mot stoffet i kosmetiske produkter.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Noen kommuner har kildesortering for plastavfall. Du kan kildesortere tom og tørr emballasje. Hvis det er behov for å rengjøre emballasjen, skal den skylles i kaldt vann. Det viktig å bruke kaldt vann for at det totale miljøregnskapet ikke blir ødelagt ved å bruke energi på varmt vann. Det er også viktig at emballasjen er ren slik at den ikke ødelegger mulighetene for gjenvinning.

I kommuner der de ikke har kildesortering eller hvis emballasjen er vanskelig å rengjøre med kaldt vann, kan du kaste den i restavfallet.

Andre som skriver om dette

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Meld frå om reaksjonar på kosmetiske produkt

Meld frå dersom du opplever ubehag ved bruk av kosmetikk eller kroppspleieprodukt.

Les meir om korleis du melder frå hos Mattilsynet