Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Neglelakk

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Naglelakk inneheld ikkje verstingstoff, men kan innehalde toluen som kan vere irriterande og dessutan skade fosteret.

Mattilsynet har jobba med å forby dette stoffet i naglelakk. Førebels har dette resultert i krav om merking for å unngå bruk av naglelakk med toluen til barn. Det finst naglelakk utan toluen på marknaden.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Emballasje med rester av neglelakk (og neglelakkfjerner) skal leveres som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Du kan kildesortere tom og tørr plast-eller glassemballasje. Hvis det er behov for å rengjøre emballasjen, skal den skylles i kaldt vann. Det viktig å bruke kaldt vann for at det totale miljøregnskapet ikke blir ødelagt ved å bruke energi på varmt vann. Det er også viktig at emballasjen er ren slik at den ikke ødelegger mulighetene for gjenvinning.

I kommuner der de ikke har kildesortering eller hvis emballasjen er vanskelig å rengjøre med kaldt vann, kan du kaste den i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

Meld frå om reaksjonar på kosmetiske produkt

Meld frå dersom du opplever ubehag ved bruk av kosmetikk eller kroppspleieprodukt.

Les meir om korleis du melder frå hos Mattilsynet

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.