Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Hårfarge

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Hårfarger inneholder ingen av verstingstoffene, men kan inneholde allergifremkallende stoffer.

P-phenylenediamine (PPD) og toluene-2,5-diamine (PTD) forekommer ofte i hårfarger. Disse stoffene er svært allergifremkallende og kan gi kraftige allergiske reaksjoner i form av eksem, nupper, rødme og eventuelt blærer i hårkanten, i ansiktet og på halsen.

Reaksjonen kommer som regel innen de første døgnene etter hårfargingen. I enkelte tilfeller kan reaksjonen være så voldsom at den krever innleggelse på sykehus.

Hårfargemidler kan også inneholde ulike typer konserveringsmidler. Noen av disse er mistenkt for kunne være hormonforstyrrende, noen kan gi allergiske reaksjoner og noen kan bidra til antibiotikaresistens.

Produsenter av kosmetiske produkter skal oppgi alle ingrediensene, slik at du kan unngå produkter som inneholder stoffer som du må eller ønsker å unngå.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Emballasje med rester av hårfarge, skal sorteres som farlig avfall og leveres til mottak for farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Hvis det kun er litt hårfarge igjen i flasken, kan den kastes i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

La deg ikke lure av grønn markedsføring

"Naturlige" og "økologiske" råvarer er ingen garanti for at et produkt ikke inneholder stoffer som kan skade helsa eller miljøet.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.