Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Deodoranter

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Deodoranter kan inneholde verstingstoffene D4 og D5 (siloksaner) og triklosan. Dette er stoffer som norske myndigheter jobber med å få ut av bruk.

Deodoranter kan også inneholde ulike typer konserveringsmidler. Noen av disse er mistenkt for kunne påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr, noen kan gi allergiske reaksjoner og noen kan bidra til antibiotikaresistens.

Produsenter av kosmetiske produkter skal oppgi alle ingrediensene, slik at du kan unngå produkter som inneholder stoffer som du må eller ønsker å unngå.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede deodoranter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer - deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Dersom emballasjen er en sprayboks med drivgass, skal den sorteres som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Noen kommuner har kildesortering for plastavfall. Du kan kildesortere tom og tørr emballasje. Hvis det er behov for å rengjøre emballasjen, skal den skylles i kaldt vann. Det viktig å bruke kaldt vann for at det totale miljøregnskapet ikke blir ødelagt ved å bruke energi på varmt vann. Det er også viktig at emballasjen er ren slik at den ikke ødelegger mulighetene for gjenvinning.

Dersom emballasjen ikke er en sprayboks med drivgass, og dersom den fortsatt inneholder deodorant og er vanskelig å rengjøre med kaldt vann, skal den kastes i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

 

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.