Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Gulvtepper

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Gulvtepper lages av mange forskjellige materialer, for eksempel silke, ull, polyester, viskose, bomull og kan inneholde mange verstingstoffer. Tepper kan også være av skinn.

Fra råvareproduksjon og frem til ferdig produkt, brukes mange ulike helse- og miljøfarlige stoffer. En del av stoffene finnes fortsatt i teppene når de selges.

Verstingstoffer

Impregnerte, smussavstøtende tepper kan for eksempel inneholde PFOA. Bromerte flammehemmere og TCEP kan være brukt når tekstiler er behandlet for å være mindre brennbare. Metaller som bly og krom kan finnes i fargestoffene som er brukt. Ull kan også tilføres krom gjennom andre produksjonsprosesser. Ftalater (DEHP) kan forekomme i plasttrykk og lærimitasjoner laget av PVC for å gjøre plasten mykere. Tekstiler importert fra land utenfor EU, kan dessuten inneholde nonylfenol fra vaske- eller innfargingsprosessen.

Andre stoffer

I tillegg til verstingstoffene, kan rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler forekomme i tekstiler. Et eksempel er dimetylfumarat (DMFu) som nylig ble forbudt. DMFu kan blant annet gi kraftig allergisk reaksjon.

For informasjon om lær og lærimitasjoner, se lærvarer.

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede gulvtepper.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.