Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Tekstiler utendørs

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med utendørstekstiler mener vi for eksempel markiser, parasoller, hagemøbelputer, presenninger og telt – ikke utendørsklær. Tekstiler lages av mange forskjellige materialer, for eksempel silke, ull, polyester, viskose, bomull eller lin, og kan inneholde mange verstingstoffer.

Impregnerte tekstiler kan inneholde vann- og smussavstøtende PFOA. Bromerte flammehemmere og TCEP kan være brukt for å gjøre tekstiler mindre brennbare. Metaller som bly og krom, kan inngå i fargestoffer. Krom finnes også i ull som er ”krombeiset” for å endre egenskapene til ulla. Ftalater (DEHP) kan forekomme i plasttrykk og lærimitasjoner laget av PVC, for å gjøre plasten mykere. Tekstiler importert fra land utenfor EU, kan inneholde nonylfenol fra vaske- eller fargingsprosessen.

Andre stoffer

I tillegg til verstingstoffene, kan ulike typer insekt- og råtehindrende midler forekomme i tekstiler, enten for å hindre skader ved lagring og transport eller for å øke holdbarheten til tekstilene. Et eksempel er dimetylfumarat (DMFu) som nylig ble forbudt. DMFu kan blant annet gi kraftig allergisk reaksjon.

Utendørstekstiler kan også inneholde sølv som har en antibakteriell effekt. Noen ganger er de også merket med dette. Sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk av sølv kan føre til resistente bakterier. Videre viser det seg at bakteriehemmende midler raskt vaskes ut av klærne og dessuten har liten effekt på lukt. Unngå derfor å kjøpe slike produkter.

Svanen og Blomsten

Tekstiler med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer - deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- eller blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede produkter i denne kategorien. Men det kan finnes Blomstmerkede produkter som har fått lisensen sin i utlandet. Disse vil dessverre ikke komme opp i denne listen.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.