Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Tekstiler innendørs

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med tekstiler mener vi for eksempel sengetøy, håndklær, gardiner, duker og møbelstoff. Tekstiler lages av mange forskjellige materialer, for eksempel silke, ull, polyester, viskose, bomull og lin, kan inneholde mange verstingstoffer.

Impregnerte tekstiler kan inneholde PFOA. Bromerte flammehemmere og TCEP kan være brukt når tekstiler er behandlet for å være mindre lettantennelige. Metaller som bly og krom kan inngå i fargestoffer. Krom finnes også i ull som er "krombeiset” for å endre egenskapene til ulla. Ftalater (DEHP) kan forekomme i plasttrykk og lærimitasjoner laget av PVC, for å gjøre plasten mykere. Tekstiler importert fra land utenfor EU, kan inneholde nonylfenol fra vaske- eller fargingsprosessen.

I tillegg til verstingstoffene, kan rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler forekomme i tekstiler. Et eksempel er dimetylfumarat (DMFu) som nylig ble forbudt. DMFu kan blant annet gi kraftig allergisk reaksjon.

Antibakterielle stoffer 

Tekstiler kan også inneholde stoffer med antibakteriell effekt, for eksempel sølv. Da er tekstilene gjerne markedsført med denne egenskapen. Sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk av sølv kan føre til resistente bakterier. Videre viser det seg at bakteriehemmende midler raskt vaskes ut av tekstilene og dessuten har liten effekt på lukt. Unngå derfor å kjøpe slike produkter.

Svanen, Blomsten og GOTS

Tekstiler med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Tekstiler som er merket med GOTS (Global Organic Textile Standard) består av økologiske fibre, og det stilles også strenge krav til hvilke kjemiske stoffer som kan benyttes under framstillingen. GOTS-merket er det nærmeste man kommer en verdensstandard for økologiske tekstiler. 

Håndklær

Sengetøy

Det finnes for tiden ikke svane- eller blomstmerkede produkter i denne kategorien. Men det kan finnes Blomstmerkede produkter som har fått lisensen sin i utlandet. Disse vil dessverre ikke komme opp i denne listen.

Gode råd når du skal kjøpe tekstiler

  • Velg miljømerkede produkter der det er mulig.
  • Vask klærne før bruk slik at du reduserer mengden av eventuelle helseskadelige stoffer.
  • Unngå å kjøpe klær med plasttrykk.
  • Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.