Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Lærvarer

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Lær og skinn brukes i mange produkter som klær, vesker, sko, tepper og møbler. Det finnes også lærimitasjoner som har de samme bruksområdene. Både lær, skinn og lærimitasjoner kan inneholde verstingstoffer.

Lær kan inneholde verstingstoffet krom som ofte brukes ved behandling (garving) av skinn, men andre metall som for eksempel bly og arsen, kan også forekomme i små mengder i lær. Allergi for krom kan oppstå ved hudkontakt med lær. Perfluorerte forbindelser (PFOA og PFOS) og klorparafiner, blir /ble også brukt ved behandling av lær. Lærimitasjoner garves ikke, men syntetisk lær laget av PVC, kan inneholde plastmyknere som ftalat (DEHP) og klorparafiner.

Allergiframkallende stoffer

I tillegg til verstingstoffene, kan man også finne allergifremkallende stoffer som nikkel – hovedsaklig i knapper og andre metalldeler. I tillegg kan det forekomme rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler i lærvarer. Et eksempel er dimetylfumarat (DMFu) som nylig ble forbudt. DMFu kan blant annet gi kraftige allergiske reaksjoner.

Du bør unngå å bruke lær direkte mot huden for å redusere risikoen for allergi og andre helseskader.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Brukte lærvarer som er hele, rene og pene, og kan brukes om igjen av andre, kan du levere til bruktmarkeder, loppemarkeder eller gjenbruksstasjoner. Det finnes forskjellige ordninger for innlevering av slike produkter i de ulike kommunene.   

Kasserte lærvarer kan du kaste i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.