Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Klær

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Klær lages av mange forskjellige materialer, for eksempel silke, ull, polyester, viskose, bomull, lin, og mye mer. Klær kan inneholde mange helse- og miljøskadelige stoffer.

Fritidsklær som er smuss- og vannavstøtende, kan for eksempel inneholde det perfluorerte verstingstoffet PFOA.

Sportstøy, sko eller andre tekstiler (for eksempel madrasser i barnevogner) som er som er behandlet mot bakterier og lukt, kan inneholde verstingstoffet triklosan. Da er klærne gjerne markedsført som antibakterielle, antiodør, "sanitized" eller lignende. Triklosan er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk kan føre til resistente bakterier. Tester har for øvrig vist at bakteriehemmende midler (både triklosan og sølv) raskt vaskes ut av klærne og at de dessuten har liten effekt på lukt. Unngå derfor å kjøpe slike produkter.

Metaller som bly og krom kan inngå i fargestoffer. Krom finnes også i ull som er "krombeiset”.

Verstingstoffet DEHP og andre ftalater kan forekomme i plasttrykk, lærimitasjoner, regntøy og votter. I plastbelegg på for eksempel votter, kan man også finne klorparafiner.

Bromerte flammehemmere og TCEP kan være brukt i tekstiler som er behandlet for å være mindre lettantennelige.  

Man har også funnet nonylfenoletoksilater i en del klær importert fra land utenfor EU.

Andre stoffer

I tillegg til verstingstoffene ovenfor, kan man finne allergifremkallende stoffer som formaldehyd (i tekstiler) og nikkel (hovedsakelig i knapper, glidelåser og spenner).

Det kan også finnes rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler i klær. Slike midler brukes blant annet i forbindelse med transport og lagring før salg. Et eksempel er dimetylfumarat (DMFu) som det nå er forbudt å bruke. DMFu kan blant annet gi kraftig allergisk reaksjon.

Latex/gummi som finnes i strikker og elastisk tøy, kan også gi allergiske reaksjoner.

Klær, særlig sportstøy, kan også inneholde sølv som har en antibakteriell effekt. Da er klærne gjerne markedsført med denne egenskapen. Sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk av sølv kan føre til resistente bakterier. Unngå derfor å kjøpe slike produkter.

For informasjon om lær og lærimitasjoner, se lærvarer.

Svanen, Blomsten og GOTS 

Svane- og blomstmerkede klær tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Klær som er merket med GOTS (Global Organic Textile Standard) består av økologiske fibre, og det stilles også strenge krav til hvilke kjemiske stoffer som kan benyttes under framstillingen. GOTS-merket er det nærmeste man kommer en verdensstandard for økologiske tekstiler.

Andre klær

Arbeidsklær, uniformer

Barneklær

 

 

Det kan finnes blomstmerkede produkter på det norske markedet, som har fått lisensen sin i utlandet. Disse vil desverre ikke komme opp i denne listen, men du kan prøve produktsøket på Europakommisjonens nettsider.

Gode råd når du skal kjøpe klær:

  • Velg miljømerkede produkter der det er mulig.
  • Vask klærne før bruk slik at du reduserer mengden av eventuelle helseskadelige stoffer.
  • Unngå å kjøpe klær med plasttrykk.
  • Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler. 

Andre som skriver om dette:

Antibakterielle midler funker dårlig mot lukt

En rekke klær, sko og andre produkter inneholder bakteriehemmende midler for å hindre lukt. Det viser seg imidlertid at midlene har svært begrenset effekt. I tillegg kan de skade både helsa og miljøet.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Unngå desse produkta

Myndigheitene finn jamleg produkt både i Noreg og andre land, som inneheld ulovlege mengder farlege stoff.