Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Impregneringsmidler

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med impregneringsmidler mener vi blant annet impregneringsspray, lærfett, skokrem og rensemidler. Disse brukes for å gjøre materialer mer vann- og smussavstøtende og for at tøy og sko skal beholde mykheten. I impregneringsmidler kan man finne verstingstoffet PFOA.

I tillegg til PFOA, kan man finne organiske løsemidler (VOC).

Impregneringsmidler som skal sprayes på, kan ha meget høyt innhold av løsemidler, men også andre impregneringsprodukter kan inneholde slike stoffer. Når organiske løsemidler fordamper, kan de føre til kroniske skader på helse og miljø ved gjentatt bruk.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Impregneringsmidler skal sorteres som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for mottak av farlig avfall i de ulike kommunene.

Tom og tørr emballasje fra farlig avfall leveres i særskilte innsamlingsordninger på betjente mottakssteder. Det finnes ordninger for tom og tørr plastemballasje, og tom og tørr metallemballasje. 

Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Faremerking av impregneringsmidler

Impregneringsmidler skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Impregnering gir kanskje brystkreft

Nye undersøkelser gjort av forskere fra universitetet i Århus, viser at risikoen for brystkreft kan henge sammen med mengden av enkelte fluorstoffer i blodet.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.