Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Klær, sko og tekstiler

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Klær, tekstiler og sko kan inneholde mange ulike helse- og miljøfarlige stoffer. Det finnes miljømerkede alternativer innen flere produktkategorier.

Generelle råd og tips når du skal kjøpe sko, klær eller andre tekstiler:

  • Velg miljømerkede produkter der det er mulig.
  • Vask klærne før bruk slik at du reduserer mengden av eventuelle helseskadelige stoffer.
  • Unngå å kjøpe klær med plasttrykk.
  • Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler.

Rens klærne i minst mulig grad fordi det kan føre til utslipp av blant annet det helse- og miljøskadelige stoffet PER (tetrakloreten, perkloretylen). Det er mulig å miljømerke renserier, men per i dag finnes det ikke miljømerkede renserier i Norge.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.