Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Mobiler – småelektronikk

 

Mobiltelefoner og annen småelektronikk kan inneholde mange ulike stoffer. De aller farligste stoffene er forbudt, men produktene kan likevel inneholde verstingstoffer.

Vi kan blant annet finne arsen i LED-lamper, og klorparafiner og ftalater i plast og gummi, blant i annet ledninger og kabler. Det kan også være bromerte flammehemmere (andre enn PBB og PBDE) i plasten. Verstingstoffet bisfenol A kan inngå i mange komponenter (blant annet PVC, epoksylim og hardplast) i disse produktene.

Avfallsbehandling

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktene leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk. De kan leveres gratis i enhver butikk som selger tilsvarende produkter, og du behøver ikke ha kjøpt dem der.

Nikkel i mobiler

Nikkel kan også være et problem. Det er laget mobiltelefoner med deksel eller taster av nikkel. Slike er forbudt å selge i Norge dag, men gamle mobiler kan inneholde nikkel. Nikkel er allergifremkallende. Selv om du ikke har nikkelallergi i dag, bør du prøve å unngå kontakt med nikkel med sikte på en allergifri framtid.

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede mobiler.

Andre som skriver om dette:

Ikkje kast mobilen i søpla

Mobilen inneheld stoff som du ikkje vil ha på matfatet ditt i neste omgang.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.