Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Røykvarslere

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Røykvarslere er elektriske produkter som kan inneholde verstingstoffer som arsen, bly, kadmium og bromerte flammehemmere. I tillegg inneholder enkelte røykvarslere radioaktive kilder.

De helse- og miljøfarlige stoffene er ikke farlige under normal bruk, men kan slippe ut i miljøet hvis produktene ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling.

Se etter CE-merket

Alle røykvarslere skal være CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at produktet overholder EUs krav.

To typer røykvarslere

Det finnes to ulike typer røykvarslere: optiske og ioniske. I tillegg finnes det kombinasjonsvarianter av disse. Ioniske og optiske røykvarslere oppdager branner på forskjellige måter.

En ionisk røykvarsler reagerer på ioniske gasspartikler fra branner med høy temperatur og mye flammer. Det er denne type røykvarslere som inneholder en radioaktiv kilde.

En optisk røykvarsler "ser" de litt større partiklene i røyken som dannes ved en såkalt ulmebrann. Boligbranner starter ofte som ulmebranner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler i utgangspunktet optiske røykvarslere fordi de varsler slike branner raskest.

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede produkter i denne kategorien.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.