Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Lysstoffrør – sparepærer – lysrørarmaturer

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv – noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et meget giftig stoff, men det er trygt å bruke disse lyskildene så lenge kvikksølvet befinner seg inne i dem.

Fra 1. september 2012 ble det forbudt å importere og produsere glødepærer. Årsaken er at de er bruker mye strøm sammenlignet med alternativene. Det fins tre tilgjengelige alternativer i dag: halogenpærer, sparepærer (også kalt kompaktlysrør) og LED-pærer. Halogen- og LED-pærer inneholder ikke kvikksølv, men både disse og de gamle glødepærene kan inneholde små mengder andre miljøgifter.

EE-avfall

Fordi alle lyspærer og lysstoffrør inneholder eller kan inneholde farlige stoffer, er det viktig at de ikke kastes i søpla, men leveres inn som elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall). Du kan leveres dem gratis i enhver butikk som selger slike, og du behøver ikke ha kjøpt dem der.

Dersom du knuser en sparepære eller et lysstoffrør

Er du uheldig å knuse lysstoffrøret eller sparepæren, er det viktig at du samler opp alle rester for å unngå damp fra kvikksølvrester. Slik bør du gjøre det (basert på råd fra Folkehelseinstituttet og Miljøstyrelsen i Danmark):

  • Åpne vinduet og luft ut samtidig som du rydder opp. Luftingen av rommet kan gjerne fortsette i 15 minutter etter at du er ferdig. 
  • Samle sammen og plukk opp større deler. Tørk opp grundig med en fuktig klut. Det kan være lurt å bruke gummihansker.
  • Synlige partikler og glassrester kan også plukkes opp med en bit tape. 
  • Løse tepper kan tas ut og bankes. 
  • Unngå å bruke kost/feiebrett og støvsuger – det kan spre kvikksølv til omgivelsene. Kvikksølvet vil også kunne forurense støvsugeren og kosten, slik at det spres neste gang du bruker dem.
  • Eneste unntak for bruk av støvsuger, er om restene ligger et sted der du ikke ellers kan samle dem opp, for eksempel gulv med sprekker eller teppe. Da er det bedre at kvikksølvet samles i støvsugerposen enn at det blir liggende og avgi damp over en lang periode. Husk imidlertid å fjerne støvsugerposen og lufte støvsugeren godt etterpå.
  • Det oppsamlede avfallet, kluten og hanskene samles opp i en tett pose eller tett beholder og leveres som farlig avfall (eventuelt sammen med støvsugerposen dersom du har måttet støvsuge). I mellomtiden bør det settes ut, men godt utenfor rekkevidden til barn og dyr.

Lysrørarmaturer med PCB

Større lysrørarmaturer fra 1965–80 har en kondensator som inneholder den svært skadelige miljøgiften PCB som er forbudt i dag. Kondensatoren er en metallbeholder, som regel sylinderformet og 5 cm eller lenger, som sitter inne i armaturen. Den synes som oftest ikke fra utsiden og må ikke forveksles med tennspolen.

Armaturer brukt i boliger har vanligvis ikke kondensator, men de kan forekomme i armaturer i kjellere eller garasjer. Disse skulle vært skiftet ut, men det er fortsatt en del kondensatorer som ikke er fjernet. Det er viktig at du leverer inn disse som farlig avfall.

Verstingstoffer i disse produktene:

Andre stoffer du bør være obs på:

Andre som skriver om dette:

Forbud mot glødepærer

Fra 1. september 2012 ble det forbudt å importere og produsere glødepærer. Butikkene har lov til å selge ut de glødepærene de allerede har på lager.

Mytar og fakta om sparepærer

Visste ut at sparepærer kan gi lågare kvikksølvutslepp enn glødepærer, og at glødepærer ikkje hadde lønt seg økonomisk sjølv om butikkane hadde kasta dei etter deg? Grøn Kvardag avlivar sju mytar om sparepærer. Les meir hos Grøn Kvardag

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.