Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Hvitevarer

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Hvitevarer som kjøleskap, frysebokser, komfyrer, oppvask- og vaskemaskiner kan inneholde mange helse- og miljøfarlige stoffer.

I 2005 kom det forbud mot noen helse- og miljøskadelige stoffer i EE-produkter (elektoniske og elektriske produkter). Det gjelder verstingstoffene bly, kvikksølv, krom og de bromerte flammehemmerne PBB og PBDE.

Verstingstoffer

Nye EE-produkter kan imidlertid inneholde andre verstingstoffer som ikke er regulert gjennom regelverket: Vi kan finne andre bromerte flammehemmere, klorparaffiner og ftalater i plasten og arsen i LED-lamper. Verstingstoffet bisfenol A kan inngå i mange komponenter (blant annet PVC, epoksylim og hardplast) i disse produktene.

Andre stoffer

Hvitevarer som kjøleskap, frysere og vaskemaskiner kan inneholde et tynt lag sølv innvendig fordi sølv har en antibakteriell effekt. Da er produktene gjerne merket med dette. Sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk av sølv kan føre til resistente bakterier. Derfor bør du unngå å kjøpe slike produkter. Kjøleskap og frysere kan også inneholde de forbudte ozonnedbrytende gassene klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK).

Kasserte hvitevarer

De helse- og miljøfarlige stoffene i hvitevarer vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis produktene ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling. Du kan levere dem til mottak for slikt avfall eller til forhandler av slike produkter når du skal kvitte deg med dem.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede hvitevarer tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Oppvaskmaskin

Vaskemaskin

 

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.