Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

IT-utstyr – TV – radio – stereoanlegg

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med IT-utstyr mener vi PC-er med tilbehør, skrivere, scannere og kopimaskiner. IT-utstyr, TV-er, radioer og stereoanlegg kan inneholde mange helse- og miljøfarlige stoffer.

I 2005 kom det forbud mot noen helse- og miljøskadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Det gjelder verstingstoffene bly, kvikksølv, kadmium, krom og de bromerte flammehemmerne PBB og PBDE.

Verstingstoffer

Nye EE-produkter kan likevel inneholde verstingstoffer. Vi kan finne verstingstoffene klorparafiner og ftalater i plast og gummi, blant annet i ledninger og kabler. I plasten kan det også være andre bromerte flammehemmere enn PBB og PBDE. Dessuten kan vi finne verstingstoffene arsen i LED-lamper og kvikksølv i LCD-flatskjermer. Verstingstoffet bisfenol A kan inngå i mange komponenter (blant annet PVC, epoksylim og hardplast) i disse produktene.

Kasserte produkter

Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis produktene ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede produkter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.