Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontor

Skriveredskaper

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Mange av skriveredskapene vi bruker på kontoret, som kulepenner, blyanter, rollerpenner og ulike tusjtyper, kan inneholde verstingstoffer som arsen, bly og krom. Dette kan du unngå ved å velge miljømerkede produkter.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede skriveredskaper tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Verstingstoffer i disse produktene:

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.