Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontor

Kontor

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Mange av produktene på et kontor kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det finnes miljømerkede produkter innen en rekke produktkategorier.

Du finner også kontorprodukter under under elektriske- og elektroniske produkter.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.