Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Tennvæske

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Tennvæske er et petroleumsdestillat. Den inneholder ingen verstingstoffer, men kan være svært farlig. Får man i seg kun en liten mengde tennvæske, kan det gi alvorlige og varige skader på lungene.

For at ikke tennvæske skal forveksles med drikkeflasker, skal den bare selges i svarte, ugjennomsiktige flasker. Flaskene skal også ha barnesikret kork.

NB: Oppbevar alltid tennvæske utilgjengelig for barn – også mens du griller.

 

 

Per i dag finnes det ikke svane- eller blomstmerket tennvæske.

Faremerking av tennvæske

Tennvæske skal selges i svarte, ugjennomsiktige enlitersflasker med faremerker som forteller at produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Forsiktig med tennvæska!

Å få i seg ein slurk tennvæske, kan vere svært farleg og i verste fall føre til alvorleg skade på lungene. Oppbevar alltid tennvæske utilgjengeleg for barn – også mens du grillar.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.