Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Levende lys

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Levende lys kan inneholde verstingstoffer som krom og bly.

Bly kan man finne i vekene i lys som er importert. 

Kan gi dårlig inneklima

Levende lys kan være uheldig for inneklimaet. Flere lys i et lite rom med lav luftgjennomstrømning kan føre til luftveisirritasjoner og hodepine. Miljødirektoratet anbefaler å begrense bruken av duftlys som kan være uheldige for allergikere, og dessuten å slukke lys som soter mye. Tungmetaller i sot fra slike lys er én mulig kilde som sammen med andre kjemikalier i hverdagen, kan bidra til flere tilfeller av astma i befolkningen.

Svanen og Blomsten

Du kan unngå verstingstoffene ved å velge miljømerkede lys. Svane- og blomstmerkede lys tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Levende lys / stearinlys kan du kaste i restavfallet.

Dersom telysene er tomme for stearin, kan aluminiumsformene kildesorteres som metallemballasje.

NB: Husk å løsne vekeholderen (stålbiten som veken er festet i) ved å trykke på bunnen av telyskoppene. Under gjenvinningsprosessen skilles nemlig vekeholderne som er av stål, fra telyskoppene ved hjelp av en stor magnet. Hvis vekeholderen ikke er løs, blir telyskoppen med stålet, og dermed ikke gjenvunnet.

Telyskopper av plast og telys som ikke er tomme for stearin, skal i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Tid for levande lys

Det er koseleg å tenne stearinlys i mørketida. Med svanemerkte lys unngår du både skadelege stoff i osen og utslepp av klimagassar.

Telysholderne kan kildesorteres

Nordmenn bruker ca. 200 millioner telys hvert år. Det tilsvarer omtrent 28 700 sykler – dersom vi samler inn alle aluminiumsformene og bruker dem på nytt.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.