Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Levende lys

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Levende lys kan inneholde verstingstoffer som krom og bly.

Bly kan man finne i vekene i lys som er importert. 

Kan gi dårlig inneklima

Levende lys kan være uheldig for inneklimaet. Flere lys i et lite rom med lav luftgjennomstrømning kan føre til luftveisirritasjoner og hodepine. Miljødirektoratet anbefaler å begrense bruken av duftlys som kan være uheldige for allergikere, og dessuten å slukke lys som soter mye. Tungmetaller i sot fra slike lys er én mulig kilde som sammen med andre kjemikalier i hverdagen, kan bidra til flere tilfeller av astma i befolkningen.

Svanen og Blomsten

Du kan unngå verstingstoffene ved å velge miljømerkede lys. Svane- og blomstmerkede lys tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp til av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Stearinlys

Andre som skriver om dette:

Tid for levande lys

Det er koseleg å tenne stearinlys i mørketida. Med svanemerkte lys unngår du både skadelege stoff i osen og utslepp av klimagassar.

Telysholderne kan kildesorteres

Nordmenn bruker ca. 200 millioner telys hvert år. Det tilsvarer omtrent 28 700 sykler – dersom vi samler inn alle aluminiumsformene og bruker dem på nytt.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.