Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Lampeoljer

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Lampeolje er et petroleumsdestillat og inneholder ingen verstingstoffer, men kan være svært farlig. Får du i deg kun en liten mengde lampeolje, kan det føre til store og varige skader på lungene.

For at ikke lampeolje skal forveksles med drikkeflasker, skal den bare selges i svarte, ugjennomsiktige flasker. Flaskene skal også ha barnesikret kork.

NB: Dersom du har oljelamper, må du holde både dem og flasker med lampeolje utenfor barnas rekkevidde. Du bør kun bruke oljelamper med fast vekeholder.

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede lampeoljer.

Faremerking av lampeoljer

Lampeoljer skal selges i svarte, ugjennomsiktige enlitersflasker med faremerker som forteller at produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.