Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Kjøkkenredskaper

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Gjenstander og materialer som er ment å komme i kontakt med mat, skal være trygge i bruk. Imidlertid viser undersøkelser med jevne mellomrom at dette ikke alltid stemmer.

Slike produkter kan på sikt skade helsen din ved bruk, eller skade miljøet når produktene ender som avfall.

Kjøkkenredskaper av plast

Noen kjøkkenredskaper av melamin- og polyamidplast fra Kina og Hong Kong har vist seg å avgi for høye nivåer av formaldehyd og stoffgruppen primære aromatiske aminer (PAA). Myndighetene i EU/EØS har ekstra importkontroll av slike produkter.

PAA kan være kreftfremkallende og påvirke arveanleggene våre. Formaldehyd kan være kreftfremkallende når man puster det inn og allergifremkallende ved hudkontakt.

Bruken av kjøkkenredskaper som inneholder disse stoffene, utgjør ingen akutt helsefare, men påvirkningen kan være skadelig på lang sikt.

Slipp-belegg

Slipp-belegget i kjeler, stekepanner, kakeformer og lignende kan inneholde per- og polyfluorerte stoffer. Normal bruk og normale steketemperaturer (200 °C) vil ikke utgjøre noen helsefare. De fluorerte stoffene frigis først ved 350 °C, og ved denne temperaturen er maten likevel uspiselig og belegget som regel ødelagt. 

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Brukte kjøkkenredskaper som er i god stand, kan brukes om igjen av andre.  Du kan levere dem til bruktmarkeder, loppemarkeder og gjenbruksstasjoner.

Elektriske kjøkkenredskaper sorteres som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og skal ikke kastes i vanlig restavfall. EE-avfall kan du levere gratis til forhandler – selv om du ikke har kjøpt produktet der – eller til kommunale mottak/miljøstasjoner.

Er redskapene av metall, kan du sortere dem i metallfraksjonen på kommunens avfallsmottak.

Andre kasserte kjøkkenredskaper kan du kaste i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.