Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Husholdningspapir

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Med husholdningspapir mener vi blant annet toalettpapir, tørkepapir, servietter, kaffefilter, mat- og bakepapir. Husholdningspapir inneholder generelt få verstingstoffer.

Perfluorerte stoffer (først og fremst verstingstoffet PFOA) kan imidlertid forekomme i mat- og bakepapir og annen matemballasje av papp og papir, men ellers er det først og fremst i selve produksjonen at det brukes mye kjemikalier. Mange av disse kan være helse- eller miljøskadelige. Et eksempel er miljøskadelig klor som i mange tilfeller brukes til bleking.

Bruk papiret til det det er beregnet for

Det er viktig å bruke papiret til det det er beregnet for. For eksempel er ikke alt husholdningspapir beregnet til å tilberede mat på og kan inneholde stoffer som kan overføres til maten og være helseskadelige å få i seg.

Tørkeruller som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som for eksempel trykkfargerester.

Papir som er egnet for mat, bør være merket med dette – enten med tekst om at papiret kan brukes ved håndtering av mat, eller med et glass- og gaffelsymbol.

Svanen og Blomsten

Papir med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Bakeformer

Bakepapir

Engangsservise

Kaffefilter

Lommetørkler

Matpapir og mellomleggspapir

Papirduker

Servietter

Toalettpapir

Tørkepapir

 

 

Julebakst uten problemstoffer

Bakepapir kan inneholde perfluorerte stoffer (en type fluorforbindelser). Disse stoffene sørger for at vann og fett preller av papiret, men noen av stoffene kan også føre til økt kreftfare og nedsatt fruktbarhet. 

Impregnering gir kanskje brystkreft

Nye undersøkelser gjort av forskere fra universitetet i Århus, viser at risikoen for brystkreft kan henge sammen med mengden av enkelte fluorstoffer i blodet.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.