Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hobby og fritid

Skismøring

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Noen typer skismøring inneholder stoffer som kan skade helsen vår. Det beste er å unngå fluorholdige produkter.

Fra profesjonelle smørere er det kjent at svevestøv fra fluorglider kan føre til luftveisplager. Støvet kan skade cellene i alle deler av luftveiene. Også ivrige amatører som bruker slike produkter, risikerer helseplager om de ikke tar forholdsregler for å beskytte seg. Ved oppvarming av skismøring som inneholder fluorkarboner, kan det frigjøres helseskadelige stoffer, for eksempel verstingstoffene PFOA, PFNA eller lignende. Disse stoffene kan lagres i kroppen og være skadelig for helsa på sikt.

I Norge ble det 1. juni 2014 innført et forbud mot fluorforbindelsen perfluoroktansyre (PFOA) i forbrukerprodukter, deriblant skismøring. Likevel kan skismøringen inneholde andre fluorstoffer som det ikke er noen regulering for og som også kan være uheldige for helse og miljø.

Når du skal smøre skiene

Det beste er å unngå fluorholdig smøring. Men bruker du det likevel, er det viktig å ta forholdsregler:

  • Preparering av ski bør skje utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk.
  • Bruk beskyttelsesmaske/støvmaske med beskyttelsesklasse 2.
  • Smørejernet bør ikke overstige anbefalt temperatur.
  • Begrens hudkontakt, og vask hendene godt etter at arbeidet er avsluttet.

Et alternativ kan være å bruke smørefrie ski eller flourfri glider. Da får man ski som er bra nok til de fleste formål uten bruk av fluorstoffer.

Skirens inneholder løsemidler som kan være skadelige for helsa. Derfor bør også rensingen av skiene foregå utendørs eller under avtrekk.

Verstingstoffer i disse produktene:

Andre stoffer du bør være obs på:

Styr unna skadelige stoffer på ski

Noen typer skismøring, glider og skirens inneholder stoffer som kan skade helsen vår. Det beste er å unngå fluorholdige produkter.  

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.