Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hobby og fritid

Musegift – rottegift

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Muse- og rottegift inneholder ingen av verstingstoffene, men andre svært farlige stoffer. Feller er et effektivt og giftfritt alternativ som bør prøves før du eventuelt må ta i bruk gift.

De fleste muse- og rottegifter inneholder antikoagulanter, det vil si blodfortynnende stoffer, som dreper musene/rottene. Men stoffene kan også føre til indre blødninger, skader på indre organer og i verste fall død for andre dyr og mennesker. Stoffene er også skadelige for fugler og dyr som spiser forgiftede mus.

Forsiktighetsregler

Det er svært viktig at barn, kjæledyr og husdyr ikke får tak i muse- og rottegift, siden selv små mengder kan føre til forgiftning. Åtestasjoner minker risikoen for søl og for at andre dyr eller mennesker kommer borti giften.

Følg bruksanvisningen nøye. Ta godt vare på både den og emballasjen der det står hva du skal gjøre ved mistanke om forgiftning.

Bruk skadefirma på rottene

Det er generelt mye vanskeligere å bli kvitt rotter enn mus, og rotter gjør mer skade. Ved mistanke om rotter, bør du kontakte et sertifisert skadedyrfirma. Myndighetene har innført nye krav til rottemidler. Ifølge de nye kravene er det kun sertifiserte skadedyrbekjempere som har lov til å bekjempe rotter.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Rester av muse- og rottegift skal du levere som farlig avfall. Det gjelder også emballasje hvor det kan være igjen rester av giften. Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke du har den, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Det er forskjellige ordninger for mottak av farlig avfall i de ulike kommunene.

Døde mus og rotter skal samles opp med en gang, fordi de kan inneholde så mye gift at de er farlige for andre dyr å spise. De skal pakkes forsvarlig inn og kastes i restavfallet.

Den ytre emballasjen som ikke har vært i kontakt med muse- og rottegiften kan leveres til resirkulering. Det finnes returordninger for tom og tørr plastemballasje, tom og tørr metallemballasje og papp/papir.

Andre som skriver om dette:

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.