Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hobby og fritid

Hobbymaling – hobbylim

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Innholdet av stoffer varierer en god del mellom de ulike typene maling og lim. Papirlim til barn inneholder i utgangspunktet ikke farlige stoffer, mens spesialmaling og -lim til for eksempel modellfly, gjerne inneholder flere helse- og miljøskadelige stoffer.

I tillegg til verstingstoffene, kan man også finne organiske løsemidler (VOC) og de allergifremkallende stoffene formaldehyd og isocyanater i både maling og lim, og allergifremkallende isothiazoliner (konserveringsmiddel som blant annet markedsføres under handelsnavnet katon) i maling. Når organiske løsemidler fordamper, kan de føre til kroniske skader på helse og miljø ved gjentatt bruk.

Forholdsregler

Bruk av produkter med løsemiddel bør bare skje i godt ventilerte rom eller utendørs, og små barn bør bruke disse under oppsyn av en voksen. Se etter eventuell faremerking på etiketten, og følg bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye.

Alternativer

For å unngå påvirkning fra løsemidler, bør du bruke vannbaserte produkter der det er mulig. Tokomponentlim (epoksylim) inneholder flest helse- og miljøfarlige stoffer. Bruk andre alternativer der det er mulig. 

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerket maling og lim tar hensyn både til helse og miljø ved at det inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Hobbymaling og -lim

 

 

Dersom du skal male eller lakkere større gjenstander med vanlig maling eller lakk, finner du svane- eller blomstmerkede produkter på siden om maling, beis og lakk.

Faremerking av hobbymaling og -lim

Hobbymaling og -lim skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at  det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Unngå desse produkta

Myndigheitene finn jamleg produkt både i Noreg og andre land, som inneheld ulovlege mengder farlege stoff.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.