Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hobby og fritid

Vesker – sekker – reiseeffekter

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Håndvesker, skolesekker, bager, kofferter og så videre lages av ulike materialer som plast, metall, lær og tekstil.

Produktene kan inneholde verstingstoffer, for eksempel i

  • tekstiler: perfluorerte stoffer (PFOS/PFOA)
  • plast og skinnimitasjoner: klorparaffiner, ftalater, bisfenol A (i hard plast) og bly
  • skinn og lær: krom
  • farger: bly og krom

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede produkter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Brukte vesker, sekker eller andre reiseeffekter som er hele, rene og pene, og kan brukes om igjen av andre, kan du levere til bruktmarkeder, loppemarkeder eller gjenbruksstasjoner. Det finnes forskjellige ordninger for innlevering av slike produkter i de ulike kommunene.  

Kasserte reiseeffekter kan du kaste i restavfallet.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.