Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Produkter

Her finner du informasjon om hvorvidt vanlige forbrukerprodukter kan inneholde verstingstoffer. Du får hjelp til å finne de mest miljøvennlige alternativene og til å kaste produktene riktig når du skal kvitte deg med dem.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlig stoffer


  • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
  • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer.
  • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
  • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
  • Kast farlig avfall riktig.
  • Kjøp leker som er CE-merket.
  • Vask klær før bruk.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.