Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontakt ein produsent, importør eller forhandlar

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten.

Retten til informasjon om innholdet finn du i

Vi har laga ein brevmal slik at du kan ta kontakt med forhandlar/importør/produsent på ein enkel måte. Du må leggje inn dine einge opplysninger der du finn klammeparentesar.

Rett til å klage

Dersom produsenten, importøren eller forhandlaren ikkje svarer deg eller du meiner at svaret ikkje er godt nok når det gjeld opplysning om helse- og miljøskadelege stoff i eit produkt, kan du sende ei klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Nemnda vil kunne behandle klaga di etter miljøinformasjonslova og/eller produktkontrollova. Les meir på www.miljoklagenemnda.no.

Mottaker e-post:      
Din e-post:      
Emne i e-post:    
Forhåndsvis  Send

Bruk makten din når du handler

Det er viktig at du stiller miljøkrav også til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ønsker mer bevisste forbrukere.