ErDetFarlig - Kontakt en produsent, importør eller forhandler

Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontakt en produsent, importør eller forhandler

Ikke alle produkter har krav om at opplysninger om at innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer, skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger hvis du spør forhandleren, importøren eller produsenten.

Retten til informasjon om innholdet finner du i

Vi har laget en brevmal slik at du kan ta kontakt med forhandler/importør/produsent på en enkel måte.

Du må legge inn dine egne opplysninger der du finner klammeparentesene.

Rett til å klage

Hvis produsenten, importøren eller forhandleren ikke svarer deg eller du mener at svaret ikke er godt nok når det gjelder opplysning om helse- og miljøskadelige stoffer i et produkt, kan du sende en klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Nemnda vil kunne behandle klagen din etter miljøinformasjonsloven og/eller produktkontrolloven. Les mer på www.miljoklagenemnda.no.

Mottaker e-post:      
Din e-post:      
Emne i e-post:    
Forhåndsvis  Send

Bruk makten din når du handler

Det er viktig at du stiller miljøkrav også til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ønsker mer bevisste forbrukere.