Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Global Menu

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mye er 13 + 3?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.    

Kommentarer

 • Kontakt oss

  Du får svar så raskt vi kan, som regel innen to-tre dager.

  Du kan også ta kontakt med oss på e-post: kjemikalier@miljodir.no. 

 • Om oss

  På Erdetfarlig.no finn du ein oversikt over dei mest helse- og miljøskadelege stoffa ein kan finne i vanlege forbrukerprodukt. Du kan lese meir om kvifor desse stoffa er farlege, kva for produkt dei kan vere i og kva du eventuelt skal sjå etter på innhaldslista for å unngå dei. Vidare får du hjelp til å finne dei mest miljøvennlege alternativa og til å kaste produkta riktig når du skal kvitte deg med dei. 

   

  Miljødirektoratet

  Miljødirektoratet er eit direktorat under Miljøverndepartementet. Direktoratet er ei samanslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forureiningsdirektoratet og blei oppretta 1. juli 2013. Hovudoppgåvene er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining. Miljødirektoratet skal mellom anna jobbe for å bidra til å nå måla om eit giftfritt miljø.

  Redaksjonen for Erdetfarlig.no held til i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo.
  Redaktør: Kristin Kinck Rannem

   

  Mattilsynet

  Mattilsynet er underlagt tre departement: Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukt, og med omsetning av legemiddel utanom apotek.

   

  Miljømerking

  Stiftelsen Miljømerking er ein statleg stiftelse som forvaltar dei to offisielle miljømerka i Noreg: det nordiske svanemerket og den europeiske blomen. Merka gir deg høve til å velje produkt og tenester som har gjennomgått ei objektiv miljøvurdering.

   

   

  Bidragsytarar:

  Forbrukarrådet

  Forbrukarrådet er ein interesseorganisasjon for alle forbrukarar av varer og tenester i Noreg. Forbrukarrådet skal arbeide for auka forbrukarmedverknad i samfunnet, bidra til ei forbrukarvennleg utvikling og fremje tiltak som kan betre forbrukarane si stilling.

   

  Grøn Kvardag

  Grøn Kvardag var opphaveleg eit nettverk av enkeltpersonar, grupper og organisasjonar. Organisasjonen har hatt eit breitt tilbod til folk som vil ta miljøomsyn i dagleglivet, mellom anna miljøtips på nett, telefon og papir. Organisasjonen blei avvikla i 2014, men Naturvernforbundet og Framtida i våre hender vil vidareføre mykje av arbeidet til Grøn Kvardag, mellom anna nettstaden gronnhverdag.no.

   

   

  Personvern på Erdetfarlig.no

  Informasjonskapslar og Google Analytics

  Vi ønskjer til eikvar tid å tilby brukarane våre gode, relevante nettsider på Erdetfarlig.no. Derfor er det viktig for oss å kunne innhente informasjon om brukarmønsteret til dei som bruker nettstaden.

  For å kunne utvikle og analysere brukarmønsteret, nyttar Erdetfarlig.no informasjonskapslar (”cookies”). Informasjonskapslar er små tekstfiler som nettstaden lagrar på datamaskina til brukaren. For å analysere informasjonen vi hentar inn, bruker vi analyseverktyet Google Analytics. På Erdetfarlig.no har vi valt å leggje inn ein kode ("script") som fjernar dei siste siffera frå IP-adressa i informasjonskapselen før informasjonen blir lagra av Google Analytics. Dette gjer at analyseverktyet kan anslå den geografiske plasseringa til brukaren, men adressa kan ikkje nyttast for å identifisere den einskilde brukaren.

  Du kan avvise bruken av informasjonskapslar på maskina di ved å justere innstillingane i nettlesaren din. Men ver oppmerksam på at om du gjer dette, vil du kanskje ikkje vere i stand til å nytte all funksjonaliteten til nettstaden.

  Nyheitsbrev

  Interesserte kan melde seg på nyheitsbrev med aktuelle saker frå Erdetfarlig.no. Nyheitsbrevet blir sendt på e-post. Det blir ikkje generert automatisk, men blir sett opp av redaksjonen for Erdetfarlig.no. Dei som melder seg på, må oppgje den e-postadressa dei ønskjer å få nyheitsbrevet sendt til. Erdetfarlig.no forpliktar seg til å ikkje bruke e-postadressa som er meld inn av brukaren til noko anna enn å sende ut nyheitsbrevet til Erdetfarlig.no eller til å gje adressa vidare til andre. Brukaren skal når som helst kunne melde seg på og av nyheitsbrevet frå nettsidene til Erdetfarlig.no eller ved å vende seg til redaksjonen på e-post: erdetfarlig@miljodir.no.